การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี 2553)
1. เหตุการณ์ 2. ผู้บาดเจ็บ 3. การบาดเจ็บ 4. การรักษาพยาบาล
จำนวนผู้เข้าชม Free Counter
ท่าน