Home การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

 

 • โปรแกรมค้นหาข้อมูลข้อมูลบุคคล UCFinder version 1.1 .zip
 • โปรแกรมค้นหาข้อมูลรหัสพื้นที่ VCFinder version 1.1 .zip, คู่มือ .pdf
 • โปรแกรมการจัดการข้อมูล
  • MS Access VIS_BE .zip
  • VIS_DB version 3.8 (14 ก.พ. 54) .zip *ใหม่
 • คู่มือการใช้โปรแกรม VIS_DB version 2.6 .pdf
 • data dictionary & code book
 • ชุดคำสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • โปรแกรม EpiInfo 2002 .pgm version 1.2 (1 ม.ค. 52)
  • โปรแกรม MS Excel Template version 1.1 (1 ม.ค. 52) .zip , คู่มือ .pdf *ใหม่ 
  • โปรแกรม R (1 ม.ค. 52) .zip, คู่มือ .pdf *ใหม่
  • MS Word template รายงานประจำเดือน (1 ม.ค. 52) .zip
  • รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบราย 3 เดือน (1 ม.ค. 52) .zip
 

ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

เว็บลิงค์

ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)
ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Online Security & Safety Resource
Online Disaster Resource
สันติสุขภาวะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ผู้ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

080159