คู่มือการปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล

 

 

 

โรงพยาบาล.... อำเภอ..... จังหวัด.....

โทร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติตนในภาวะฉุกเฉิน

เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน โปรดแจ้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  xxxx  หรือ  xxxxxxxx

แพทย์เวร โทร xxx หรือ xxx

-ตั้งสติให้ได้ อย่าตื่นตกใจเสียขวัญ

-ให้ระลึกเสมอว่าจะมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นระหว่างเกิดเหตุ

-เมื่อมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ ในโรงพยาบาล แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเข้าประจำการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 

-ขณะเกิดเหตุควรใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

-ให้อยู่ประจำหน้าที่ตามที่กำหนดจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

 

แนวทางการปฏิบัติตนในภาวะฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเห็น หรือได้กลิ่น หรือสงสัยว่าจะมีเพลิงไหม้

โปรด

-เคลื่อนย้ายคน- ออกจากจุดอันตราย

-แจ้งเตือนภัยแก่ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ หัวหน้าเวร หรือ แพทย์เวร

- แจ้งมีเพลิงไหม้

                         บอกสถานที่เกิดเหตุและเพลิงไหม้อะไรอยู่ รุนแรงแค่ไหน

-ควบคุมเพลิง -ปิดประตูหน้าต่างทุกบานที่อยู่ระหว่างตัวท่านกับเพลิงไหม้

                        เพื่อป้องกันควันไฟ     

                         -ปิด O2 (ออกซิเจน) และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

-ดับไฟ           -ถ้าปลอดภัยพอที่จะทำ หรือมีความสามารถและเครื่อง                       มือเพียงพอ

 

เพลิงไหม้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อมีการเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น

อาคารผู้ป่วย

-จัดเจ้าหน้าที่ลำเลียงผู้ป่วย  เข้าประจำการตามหน้าที่

-ลำเลียงผู้ป่วยไปยังจุดที่กำหนดไว้ตามแผนรับอัคคีภัย

อาคารที่ไม่มีผู้ป่วย

-ให้อพยพออกจากอาคาร  และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทันที

 

สถานการณ์เพลิงไหม้เข้าสู่สภาวะปกติ

สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ โดยต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการของ

-หน่วยดับเพลิง

-ผู้บริหารแผนรับอัคคีภัยของโรงพยาบาล

 

 

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้/สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินความรุนแรงและผลกระทบจากระบบสาธารณูปโภคที่        จำเป็นขัดข้อง

กรณีสถานการณ์ไม่รุนแรงและไม่มีผลกระทบต่อชีวิต

-ให้แจ้งแผนกซ่อมบำรุงหรือหัวหน้าแผนกที่รับผิดชอบ

กรณีสถานการณ์รุนแรงมากและมีผลกระทบต่อชีวิต

-โทรศัพท์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โทร xxx  หรือ  xxxxxxxx

  แพทย์เวร โทร xxx หรือ xxx

-ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง

            -น้ำ       เทศบาล.... โทร xxxxxx

            -ไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค xxx โทร  xxxxxxx

            -ก๊าซ    งานซ่อมบำรุง  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ถ้าระบบติดต่อสื่อสารขัดข้องให้ติดต่อโดยตรงต่อผู้รับผิดชอบระบบสื่อสารของโรงพยาบาลหรือองค์การโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค โทร xxxxxxx

 

 

 

 

ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นขัดข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าพบเห็น ได้กลิ่นหรือสงสัยว่าจะมีการรั่วของสารอันตราย

1.การเคลื่อนย้ายคน

-ทำการเคลื่อนย้ายทันที  ถ้าสามารถทำได้

-ให้จำกัดการกระจายสารอันตราย เช่น  การปิดประตูระหว่างตัวท่านกับสารอันตราย เพื่อป้องกันการกระจายของสารอันตราย

2.เตือนภัย

-โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โทร xxx  หรือ xxxxxxx

 แพทย์เวร โทร xxx หรือ xxx

-ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุและชนิดของสารอันตราย

-ขอความช่วยเหลือไปยังแผนกฉุกเฉิน  กรณีที่มีผู้เจ็บป่วยจากการได้รับสารอันตราย

3.ควบคุมการกระจายของสารอันตราย

-อย่าสัมผัสกับสารนั้นๆ

-ปิดประตูเพื่อป้องกันการกระจายของสารอันตราย

เคลื่อนย้ายผู้คนไปยังที่ปลอดภัยก่อนและห้ามคนเข้าบริเวณดังกล่าว

 

กรณีสารอันตรายรั่ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ก่อเหตุไม่สงบในโรงพยาบาล

 

 

-ให้เผชิญสถานการณ์ด้วยความสุขุมเยือกเย็น ถ้าต้องเผชิญหน้าให้สงบสติอารมณ์ให้ดี

-หลีกเลี่ยงจากผู้ที่ก่อเหตุไม่สงบเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

-แจ้งและขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

-ถ้าต้องพูดหรือเคลื่อนไหว ให้ใช้กริยาท่าทางที่นุ่มนวล  และไม่ก้าวร้าว

-เคลื่อนย้ายคนออกจากบริเวณที่มีเหตุ

 

โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โทร  xxx  หรือ xxxxx

แพทย์เวร โทร xxx  หรือ xxx

แจ้งสถานที่เกิดเหตุ  -  เลขที่ห้องผู้ป่วย

-  หอผู้ป่วย

-  อาคาร

 

-ถ้ามีเหตุการณ์รุนแรง  เช่นมีการทำร้ายร่างกาย ให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจ สภอ…. โทร xxxxxxx

-รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์  , สถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน และรีบขอความช่วยเหลือ   ด่วน

-กันผู้คนที่มุงดูออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ

 

กรณีที่มีผู้ก่อเหตุไม่สงบในโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัย   รายงานเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดเหตุ

2.แจ้งเจ้าหน้าที่ให้อยู่เฝ้าดูสถานการณ์

3.ถ้าเป็นเหตุอาชญากรรมให้แจ้งตำรวจ สภอ.xxx โทร (074) 376370 , 376445

รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน

Operator จะประสานงานตำรวจเพื่อรับรายงานข้อมูลเพิ่มเติม

Operator จะแจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

กรณีมีผู้บุกรุก

1.ผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยจะได้รับการต้อนรับในฐานะผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล  แต่ถ้าเป็นผู้มาเยี่ยมที่สร้างความไม่สงบเรียบร้อย  จะถูกขอให้ออกจากโรงพยาบาล

2.ผู้ที่มาโฆษณาขายสินค้า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อน

3.แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัย เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเหตุวุ่นวายจากผู้บุกรุก

กรณีผู้สื่อข่าวที่ไม่ได้รับอนุญาต

-ไม่ควรให้ข้อมูลใดๆ หรือ ชวนคุย

- แจ้งให้เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาล

-แจ้งผู้อำนวยการ (หรือผู้ที่รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ) ทันทีที่มีเหตุการณ์น่า  

  สงสัย  มีผู้บุกรุกหรือมีนักข่าวที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามา

 

 

 

กรณีมีเหตุการณ์ที่น่าสงสัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเผชิญหน้ากับคนร้าย  ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคนร้าย  อย่าแสดงตนเป็นวีระบุรุษให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรก

 

สังเกตและจดจำรูปพรรณของคนร้ายดังนี้

-ลักษณะรูปร่าง และการแต่งตัว

-บุคคลิกลักษณะพิเศษ  ถ้ามี

-สิ่งของที่ถูกนำไป , อาวุธที่คนร้ายใช้

-เส้นทาง , พาหนะที่คนร้ายใช้หลบหนี

โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน & และปฏิบัติดังนี้

บอกเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์  สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจน เพื่อที่

-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  หรือ หัวหน้าเวร  จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ                  

  สภอ…. โทร xxxxxxx  

-ประสานหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและผู้อำนวยการแนะนำให้ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์รออยู่ก่อน

-ไม่ควรแตะต้องสิ่งของใดๆ ในที่เกิดเหตุ

 

 

 

การปล้นจี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขู่วางระเบิด

 

ตั้งสติให้ดีและอย่าโวยวายให้คิดว่าเป็นเรื่องจริงไว้ก่อน

1.บันทึกคำพูดที่ขู่ไว้โดยละเอียด  ได้แก่

-ระเบิดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

-วางระเบิดไว้ที่ใด

-ระเบิดมีลักษณะเช่นไร

-ระเบิดชนิดอะไร

-อะไรจะทำให้เกิดระเบิดขึ้น

-เหตุผลในการวางระเบิด

2.แจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาล โทร xxx หรือ xxxxxxx

   แพทย์ เวร โทร xxx  หรือ xxx บอกว่ามีการขู่วางระเบิด

-บอกชื่อ และที่อยู่ของท่าน

-สถานที่ที่ขู่วางระเบิดและเวลาที่ถูกกำหนดให้ระเบิดทำงาน

-อย่าใช้สัญญาณเตือนอัคคีภัย

3.เก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดหน้าถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขู่วางระเบิด หรือ พบวัตถุต้องสงสัย (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุที่ต้องสงสัย ถ้าพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดอย่าแตะต้อง

1.อพยพผู้คนออกจากบริเวณที่เป็นอันตราย

2.โทรศัพท์แจ้ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  โทร xxx  หรือ xxx

     แพทย์เวร โทร xxx , xxx หรือ xxx และรายงานสถานที่พบเห็น

- กั้นบริเวณและปิดทางเข้าออก

- อย่าใช้สัญญาณเตือนอัคคีภัย

            - กรณีที่มีการขู่วางระเบิดให้สังเกตน้ำเสียงดังต่อไปนี้

-เสียงของผู้โทรศัพท์แจ้ง

สำเนียง (ระบุ)                                                           อาการ (ราบเรียบ , มีอารมณ์ ฯลฯ)

สิ่งขัดขวาง (ระบุ)                                                    ท่านจำเสียงได้หรือไม่

การออกเสียง (ดัง , ค่อย ,นุ่ม ฯลฯ)                       ถ้าจำได้ ท่านคิดว่าเป็นใคร

ถ้อยคำ (ชัดเจน , อู้อี้)                                               คำพูด (เร็ว , ช้า)

เป็นบุคคลที่คุ้นเคยในพื้นที่หรือไม่

-เสียงที่อยู่เบื้องหลัง

เสียงบนท้องถนน                                                     เสียงดนตรี

เสียงภายในบ้าน                                                       เสียงเครื่องจักรกล

เสียงอากาศยาน                                                        อื่นๆ

เสียงพูดคุย

 

 

 

 

การขู่วางระเบิด หรือ พบวัตถุต้องสงสัย (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

-ลักษณะคำขู่

พูดไม่ติดขัด                                                              เป็นการอ่านข้อความโดยผู้ขู่

ตะกุกตะกัก                                                               ใช้วาจาหยาบคาย

ฉุนเฉียว                                                                     อื่นๆ

เป็นเสียงบันทึกเทปไว้

 

-อื่นๆ

เพศของผู้ที่โทรศัพท์มาขู่

อายุ (ประมาณ)

วันที่

เวลา

ระยะเวลาในการพูด

หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)