การหาที่หลบภัยภายในที่พักอาศัย สำนักงาน

นพ. วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์ นพ .ฐิติพงษ์ ยิ่งยง

สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

ในบ้าน

·        ปิดล็อคหน้าต่างประตู

·        เมื่อได้รับแจ้งว่ามีระเบิดเกิดขึ้น ให้ปิดหน้าต่าง (มู่ลี่ ม่านบังตา)

·        ปิดพัดลม แอร์คอนดิชั่น รวมทั้งดับไฟในเตาไฟ

·        กระเป๋าฉุกเฉินที่เตรียมไว้ ให้เก็บไว้กับตัว

·        เช็คให้มั่นใจว่าเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ยังใช้งานได้ดี

·     ให้หลบเข้าไปในห้องข้างในอาคารที่ไม่มีหน้าต่าง และอยู่ชั้นบน(ถ้ามี) เนื่องจากในกรณีที่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย จะลอยต่ำในอากาศและสามารถแพร่เข้าไปในห้องได้แม้ว่าหน้าต่างหรือประตูปิดอยู่ การอยู่ในชั้นบนจึงปลอดภัยกว่า

·        นำสัตว์เลี้ยงและเตรียมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงไปด้วย

·        ห้องที่อยู่ควรมีโทรศัพท์บ้าน ไว้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีโทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้

·        ใช้เทปกาวหรือแผ่นพลาสติก (ควรเป็นพลาสติกที่หนากว่าที่ใช้ห่ออาหาร) ปิดรอยรั่วของห้อง

·     ติดตามฟังข่าวความคืบหน้าจากวิทยุ โทรทัศน์ จนกระทั่งได้รับแจ้งว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วหรือได้รับแจ้งว่าจำเป็นต้องอพยพออกจากสถานที่ดังกล่าว

ในสำนักงาน

·        ให้ปิดกิจการชั่วคราว

·        ให้ทุกคนมารวมกันในห้อง ปิดล็อคประตู

·        กรณีที่มีลูกค้าหรือผู้มารับบริการรวมอยู่ในอาคารนั้นด้วย ให้แจ้งผู้มารับบริการว่าให้หลบอยู่ในอาคาร ไม่ควรออกไปจากตัวอาคาร

·     กรณีที่อันตรายใกล้ตัวมากขึ้น ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการทุกคนโทรศัพท์แจ้งญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง ว่าตนเองอยู่ที่ใด และขณะนี้ยังปลอดภัยอยู่

·        กรณีมีระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้เปลี่ยนระบบตอบรับว่าขณะนี้ปิดการทำงานชั่วคราว

·        ปิดล็อคประตู หน้าต่างทุกบาน รวมทั้งทางออกทุกทาง

·        เมื่อได้รับแจ้งว่ามีระเบิดเกิดขึ้น ให้ปิดหน้าต่าง (รวมทั้งมู่ลี่ ม่านบังตา)

·        ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่คุ้นเคยกับตัวอาคารปิดพัดลม แอร์คอนดิชั่น รวมทั้งระบบระบายอากาศของอาคาร

·     รวมรวมเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเช่น อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่มบรรจุขวด เครื่องรับวิทยุที่สามารถใช้ไฟแบตเตอรี่ได้ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ไฟฉาย แบตเตอรี่ เทปกาว แผ่นพลาสติก ถุงพลาสติก

·     เลือกห้องภายในอาคารที่อยู่ชั้นบน และมีหน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศน้อยที่สุด มีพื้นที่เพียงพอสำหรับทุกคนนั่งได้ กรณีที่มีคนหนาแน่นมากอาจจำเป็นต้องใช้หลายห้อง อาจจะเป็นห้องเก็บอาหาร ห้องประชุม ห้องถ่ายเอกสาร ซึ่งไม่มีหน้าต่างเปิดสู่ภายนอก หลีกเลี่ยงห้องที่มีท่อระบายอากาศ เพราะเราไม่สามารถปิดรอยรั่วจากภายนอกได้

·        ห้องที่อยู่ควรมีโทรศัพท์บ้าน ไว้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีโทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้

·        ใช้เทปกาวหรือแผ่นพลาสติก (ควรเป็นพลาสติกที่หนากว่าที่ใช้ห่ออาหาร) ปิดรอยรั่วของห้อง

·        บันทึกรายชื่อทุกคนภายในห้อง โทรศัพท์แจ้งหน่วยฉุกเฉินว่ามีใครติดอยู่ในห้องกับคุณบ้าง

·     ติดตามฟังข่าวความคืบหน้าจากวิทยุ โทรทัศน์ จนกระทั่งได้รับแจ้งว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วหรือได้รับแจ้งว่าจำเป็นต้องอพยพออกจากสถานที่ดังกล่าว


การเตรียมกักตุนสิ่งของสำหรับระยะเวลา 72 ชั่วโมง

 

·        น้ำสะอาด 1-2  แกลลอนต่อคน ต่อวัน สำหรับดื่มและทำความสะอาด

·        เครื่องมือสำหรับกรองน้ำให้สะอาด   

·        อาหารสำหรับอย่างน้อย 72  ชั่วโมง

·        เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ถุงนอน และ เครื่องกันหนาว   

·        เต็นท์ที่พัก อุปกรณ์กันน้ำและลม เช่น ผ้าใบ   

·        อุปกรณ์ไฟสำรอง ไฟฉาย เทียน

·        เตาและเชื้อเพลิง

·        เสื้อฝน

·        เครื่องมือ

·        มีดพก

·        พลั่ว เสียม จอบ ขวาน

·        อุปกรณ์เย็บผ้า

·        เชือกไนลอนยาว 50 ฟุต

·        อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ อุปกรณ์ทำแผล

·        Bottle of potassium iodide tablets

·        อุปกรณ์สื่อสาร

·        วิทยุสำหรับรับฟังข่าวสาร

·        นกหวีดและสายคล้องคอ

·        อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดส่วนบุคคล เช่น มีดโกน สบู่ แปรงสีฟัน และรองรับสิ่งขับถ่ายส่วนบุคคล เช่น กระโถน กระดาษทิชชู่

·        เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่

·        เงินสำรอง

·        หนังสือ ของขบเคี้ยว หรือของเล่น สำหรับลดความตึงเครียด

·        กระดาษ

·        สำเนาใบเกิด หมายเลขเครดิตการ์ด หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น

·        สิ่งเพิ่มเติม

o       อาหารสำรองเพิ่ม

o       อุปกรณ์ทำอาหารในค่าย

o       เครื่องกันแดด

o       น้ำยาป้องกันแมลงทั้งส่วนตัว และสำหรับกำจัดแมลงในสิ่งปฏิกูล ยาที่จำเป็นเพิ่มเติมสำหรับคนอื่นๆ

o       ภาชนะที่ยืดหยุ่นและคงทน สำหรับใส่สิ่งของ