ความปลอดภัยในการเดินทาง

         นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย หน่วยระบาดวิทยา ม. สงขลานครินทร์ พญ .เพชรวรรณ พึ่งรัศมี ศูนย์วัณโรค ยะลา

 

แนวทางทั่วไปสำหรับการเดินทาง

การเดิน

การเดินทางด้วยยานพาหนะบนถนน

อุบัติเหตุจราจรบนถนน

เมื่อผ่านด่านตรวจ

เมื่อมีการโจมตี ยิงต่อสู้กัน

เมื่อถูกจี้ (Hijack)

กับระเบิด

ขบวนคาราวานรถ (Convoy)

รถขนส่งมวลชน

 

แนวทางทั่วไปสำหรับการเดินทาง

·        มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอันตราย ระแวดระวังในสิ่งแวดล้อมรอบตัว

·        เชื่อสัญชาตญาณตัวเอง หากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้รีบหลบออกจากสถานการณ์นั้นโดยด่วน

·     หลีกเลี่ยงการมีกิจวัตร การเดินทางซ้ำ ๆ กันเป็นประจำเพราะจะทำให้การเคลื่อนไหวถูกคาดเดาได้ง่าย ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงขณะเริ่มออกเดินทางและช่วงใกล้ถึงที่หมาย

·     หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านบริเวณที่ไม่ปลอดภัย มีอาชญากรรมสูง รู้ว่ามีภาวะคุกคาม เปลี่ยว มืด หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน การเดินทางคนเดียว

·        ไม่ทำตัวให้เป็นจุดเด่น แปลกแยก แต่งกาย และปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

·        มีการซ้อมแผน หรือสถานการณ์สมมุติ รู้ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรับมือสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้น

·        การมีชีวิตรอดเป็นเป้าหมายสูงสุด อย่าอายที่จะเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นเพื่อขอความช่วยเหลือ

 

 

 

 

 

 


การเดิน

ก่อนออกเดินทาง

·        ตรวจสอบสถานการณ์ความปลอดภัย หาคำแนะนำที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการเดิน

·        เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

·        ศึกษาเส้นทางในบริเวณท้องถิ่น วางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง และนำแผนที่ติดตัวไปด้วย

·        มีเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประจำตัว ติดตัว มีบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อในเหตุการณ์ฉุกเฉิน

·        มีอุปกรณ์สื่อสาร บัตรโทรศัพท์ หรือเงินท้องถิ่นที่สามารถใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินได้เมื่อต้องการ

·        แจ้งหน่วยงานฐาน และที่หมาย ถึงแผนการเดินทาง เก็บกำหนดการเดินทางไว้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

ระหว่างการเดินทาง

·        คอยสังเกตว่ามีใครเฝ้าติดตามคุณอยู่หรือไม่

·        ถือทรัพย์สมบัติทั้งหมดในสภาพที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการฉกชิงวิ่งราว 

·     เดินสวนทางกับทางเดินรถ เดินชิดขอบถนน หลีกเลี่ยงการเดินใกล้พุ่มไม้ ทางเข้าประตู ปากซอยที่ไม่มีแสงสว่างและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นที่ซ่อนตัวได้

·        หลีกเลี่ยงกลุ่มคนที่เตร็ดเตร่อยู่บนถนน การทะเลาะวิวาท หรือความชุลมุนวุ่นวาย

ถ้าสงสัยว่าถูกติดตาม

·        ให้ข้ามถนนหรือเปลี่ยนทิศทางไปจากเขา ใช้วิธีข้ามกลับไปกลับมาหลาย ๆ ครั้ง

·        ถ้าบุคคลนั้นยังติดตามมา ให้เดินเข้าไปในถนนหรือสถานที่ที่มีผู้คนอยู่ เช่นโรงพยาบาล สถานีตำรวจ

·     ถ้าถูกคุกคาม ให้ใช้อะไรก็ตามที่จำเป็นเพื่อเรียกร้องความสนใจ และขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ๆ  จำไว้ว่า ความอับอายจากการระมัดระวังเกินไปนั้นดีกว่าการตกเป็นเหยื่อของอาชญากร

ถ้ามีคนขับรถมาหยุดข้างทางใกล้ ๆ

·        อย่าเข้าใกล้ตัวรถ เทคนิคที่พบบ่อยคือขอให้เหยื่อเข้าไปใกล้ ๆ เพื่อดูแผนที่ ถามทาง

·        อย่ารับข้อเสนอให้ขึ้นรถฟรี จากคนแปลกหน้า 

·        หากคนถูกในรถข่มขู่ให้ร้องขอความช่วยเหลือ วิ่งหนีสวนทางกับทางรถ

เมื่อมีการยิงต่อสู้กัน

·        รีบหมอบราบกับพื้นทันที

·        หาที่กำบังที่เหมาะสม

·        ระวังกระสุนที่ยิงขึ้นฟ้าตกลงมาใส่

 


การเดินทางด้วยยานพาหนะบนถนน

แนวทางทั่วไป

·        การเดินทางบนถนนมักเป็นจุดที่อันตรายที่สุด

·        ในการเดินทางควรไปพร้อมกันเป็นขบวน ใช้รถหลายคัน คันละหลายคน อาจทำให้ผู้โจมตีเปลี่ยนใจ หรือสามารถช่วยเหลือกันได้

·     คนขับรถควรผ่านการฝึกหัดขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย รู้วิธีพื้นฐานในการบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น การเปลี่ยนยาง การตรวจสอบและเติมน้ำยาต่าง ๆ

·        ทุกคนในรถควรรู้ที่เก็บและวิธีใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถ และอุปกรณ์สื่อสาร

·     ทำเครื่องหมายบนยานพาหนะให้เหมาะสมกับพื้นที่ การติดแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์ทางการแพทย์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนมักมีประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์และพื้นที่

·        ติดประกาศที่ประตูหรือหน้าต่างว่าไม่อนุญาตให้พกปืนในยานพาหนะ

·     หลีกเลี่ยงการขนส่งเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เสี่ยงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการโจรกรรม เตรียมใบอนุญาตสำหรับการขนส่งวัตถุสิ่งของที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ก่อการร้าย 

·        ระมัดระวังเหตุการณ์ที่อาจเป็นการจัดฉากหรือวางแผนล่อ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษกรณีมีคนโบกรถ หรือขอความช่วยเหลือ

·        ไม่รับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะทหาร นอกจากถูกบังคับ

 

ก่อนออกเดินทาง

·        ตรวจสอบสถานการณ์ความปลอดภัย หาคำแนะนำที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการเดินทาง

·        เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

·     ศึกษาเส้นทาง วางแผนการเดินทาง กำหนดเส้นทางหลักและเส้นทางรอง แบ่งการเดินทาง เป็นช่วง ๆ กำหนดจุดพักรถ เติมน้ำมัน ไว้ล่วงหน้า วางแผนเผื่อเวลาให้ถึงที่หมายก่อนค่ำพอสมควร

·     เตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ไว้ในรถ บัตรประจำตัว สำเนาสมุดทะเบียนรถ หลักฐานการประกันภัย มีบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อในเหตุการณ์ฉุกเฉิน

·     แจ้งหน่วยงานฐาน และที่หมาย ถึงแผนการเดินทาง เวลาเดินทาง จุดหมายปลายทาง และขั้นตอนปฏิบัติกรณีถึงที่หมายล่าช้า เก็บกำหนดการเดินทางไว้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

·     ทำรายการตรวจสอบการบำรุงรักษาและกำหนดการไว้ในพาหนะแต่ละคัน อุปกรณ์ที่ชำรุด หรือไม่ปลอดภัยต้องได้รับการแก้ไขก่อนการเดินทางใดๆ ควรตรวจสอบ บำรุงรักษา เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร เป็นอย่างดีทุกวัน เติมน้ำมันให้เต็มถังอยู่เสมอเมื่อสิ้นสุดการเดินทางแต่ละครั้ง

·     ไม่เดินทางโดยปราศจากอุปกรณ์ความปลอดภัยและการสื่อสาร เช่น วิทยุ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล แผนที่ เข็มทิศ อาหารและน้ำสำรอง และอื่นๆ

·        เก็บกุญแจสำรองไว้ในสำนักงาน เก็บกุญแจรถแยกจากกุญแจบ้านเพื่อลดความสูญเสียหากรถถูกขโมย

·        ก่อนขึ้นรถ ตรวจสอบบริเวณรอบ ๆ และใต้ท้องรถ ตั้งแต่จากระยะไกล

·        ใส่เสื้อเกราะ หมวกกันกระสุน หากจำเป็น

 

ระหว่างการเดินทาง

·        ล็อคประตู หน้าต่างของรถเสมอ เปิดหน้าต่างไม่เกิน 5 ซม. เฉพาะด้านที่มีคนนั่งใกล้ ๆ

·        คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย ตลอดเวลา

·        ไม่ขับรถเร็วเกินไป ปฏิบัติตามกฎจราจร

·        ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อการขับผ่านที่ชุมชน หมู่บ้านในชนบท ที่อาจมีคนเดินเท้าอยู่บนถนน เส้นทางที่กำลังก่อสร้าง

·        เติมน้ำมันเมื่อมีน้ำมันเหลือน้อยกว่าครึ่งถัง

·     แจ้งสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามการเดินทาง และสภาพเส้นทาง เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนเส้นทาง หรือยกเลิกการเดินทางหากจำเป็น และแจ้งฐานเมื่อถึงจุดหมาย

·        ถ้าเข้าใกล้พื้นที่น่าสงสัย หยุดรถก่อนถึงพื้นที่นั้น และสังเกตการจราจรที่ผ่านเส้นทางนั้น

·        ระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาติดไฟแดง ทางแยก ปรับความเร็วให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดไฟแดง

ถ้าถูกติดตาม

·        ให้ขับเข้าไปในถนนหรือสถานที่ที่มีผู้คนอยู่ เช่นโรงพยาบาล สถานีตำรวจ

·        บีบแตรเพื่อเรียกร้องความสนใจและขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

 

 

 

 

 

 


อุบัติเหตุจราจรบนถนน

·     เมื่อเกิดอุบัติเหตุตรวจสอบความเห็นและปฏิกิริยาของคนรอบข้างอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าจะปลอดภัยหากยังอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ระวังรถที่ขับตามมาทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสอง

·        ระวังเรื่องความปลอดภัยเมื่อจะเข้าใกล้รถคันที่เกิดอุบัติเหตุร่วม ถ้าไม่แน่ใจให้ขับไปยังสถานีตำรวจ โรงพยาบาล หรือที่ชุมชนที่ใกล้ที่สุด

·     หากมีผู้บาดเจ็บให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หากไม่มั่นใจในวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่ถูกต้อง อย่าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ ยกเว้นจะเป็นการทำให้ผู้บาดเจ็บเสี่ยงต่ออันตราย ให้ความช่วยเหลือและการดูแลรักษาเบื้องต้นตามความเหมาะสม

·        ติดต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หน่วยงานฐานและที่หมายทันที ให้ความร่วมมือตามคำแนะนำ

·        ถ้าเป็นไปได้ ถ่ายภาพเหตุการณ์ บันทึกชื่อและข้อมูลสำหรับการติดต่อของพยาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

 

 


เมื่อผ่านด่านตรวจ

·        ด่านตรวจมีผู้ทำหน้าที่ระดับต่างๆกัน ทั้งอายุ การศึกษา ประสบการณ์ หรือการฝึกฝน ควรปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอายุน้อยอย่างเหมาะสม

·        หลีกเลี่ยงด่านตรวจเท่าที่สามารถทำได้ ตั้งสติ เพิ่มความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้ด่านตรวจทุกด่าน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น

·        ถ้าเป็นไปได้ให้คนอื่นผ่านไปก่อน และสังเกตในระยะที่ปลอดภัย

·        เมื่อเข้าใกล้ด่าน ขับรถช้า ๆ เปิดหน้าต่างเล็กน้อย ในช่วงเวลากลางคืน ควรลดไฟต่ำ และเปิดไฟในรถ

·        เตรียมพร้อมที่จะหยุดอย่างรวดเร็ว แต่หยุดเฉพาะเมื่อถูกเรียกให้หยุดเท่านั้น

·        วางมือในตำแหน่งที่เห็นได้ตลอดเวลา อย่าเคลื่อนไหวกะทันหัน

·        แสดงบัตรประจำตัวถ้าถูกเรียกตรวจ แต่อย่ามอบบัตรให้นอกจากจะถูกสั่ง

·        ออกจากรถต่อเมื่อถูกสั่งเท่านั้น ถ้าประเมินแล้วว่าไม่ใช่การพยายามจี้รถ ดับเครื่องและเก็บกุญแจไว้ พยายามอยู่ใกล้รถที่สุด

·     อย่าลุกลี้ลุกลน ซ่อน หรือเคลื่อนย้ายของภายในรถ ของที่เสี่ยงต่อการถูกขโมย เช่น วิทยุ กล้องถ่ายรูป และคอมพิวเตอร์ ควรเก็บในภาชนะที่ไม่สามารถทราบว่าข้างในคืออะไร หรืออย่าวางให้เห็น

·     ยอมให้ตรวจค้นตามต้องการ ขณะมีการตรวจค้นให้ติดตามผู้ตรวจค้นไปด้วย เพื่อคอยสังเกตให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกใส่เข้ามาในรถหรือถูกขโมยไป

·     แสดงความไม่เห็นด้วยหากจะมีการนำสิ่งของออกจากรถ ถ้าถูกยึดสิ่งของบางอย่าง ประท้วงอย่างสุภาพ ระมัดระวังอย่าแสดงความก้าวร้าวหรือขัดขืน ถ้าเป็นไปได้ให้ขอเอกสารรับรองการยึดสิ่งของ

·        อย่าเสนอสินบน หรือของแลกเปลี่ยนสำหรับการผ่านด่าน จะทำให้ผู้เดินทางคนอื่นลำบาก

 

เมื่อมีการโจมตี ยิงต่อสู้กัน

·        ก้มต่ำ ล็อคประตูหน้าต่าง พยายามเร่งความเร็วขับผ่านออกไปจากบริเวณอย่างระมัดระวัง

·        หากทำไม่ได้ให้ลงจากรถ หลบอยู่หลังส่วนเครื่องยนต์ หรือที่กำบังที่เหมาะสม รีบแจ้งข่าวสถานการณ์

·        เมื่อการโจมตีหยุดลง หากประเมินว่าสถานที่นั้นไม่ปลอดภัยให้รีบเคลื่อนขบวนต่อ หากมีผู้บาดเจ็บให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

 

เมื่อถูกจี้ (Hijack)

·        ตั้งสติ อย่าขัดขืน วางมือในตำแหน่งที่เห็นได้ตลอดเวลา อย่าเคลื่อนไหวกะทันหัน

·        อย่ากระตุ้น ก้าวร้าว ฝ่ายตรงข้าม

·        ทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็ว

·        อย่าเสียดายสิ่งของมีค่า รถ มากกว่าชีวิต

·        ออกจากรถต่อเมื่อถูกสั่ง อย่าดับเครื่องรถ

·        พยายามจดจำลักษณะฝ่ายตรงข้ามให้ละเอียด ถูกต้อง หลังเหตุการณ์รีบแจ้งเหตุอย่างรวดเร็ว

 

กับระเบิด

·        มักมีสีเขียว เทา หรือ น้ำตาล

·     เพิ่มความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้บริเวณที่เคยมีการปะทะ พื้นที่ที่พักของทหาร ถนน ทางเดินเก่า ไหล่ทาง ทางระบายน้ำ สะพานประตู มุมบ้านเก่า แหล่งน้ำ ที่ต่ำหรือที่ลับตาที่คาดว่าจะมีคนไปใช้ จุดข้ามแม่น้ำ

·     สังเกตลักษณะที่น่าสงสัยว่าอาจมีกับระเบิดซ่อนอยู่ เช่น สิ่งที่ผิดปกติจากธรรมชาติ หรืออยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่  หลุมกลม เล็ก regular กองหิน หินเรียงขวางทาง ไม้ที่วางขวางกันเอาไว้หรือเสียบกับเปลือกไม้  ธง ถุงพลาสติกที่ห้อยจากต้นไม้ หญ้าที่ผูกเป็นปม

·        ไม่ขับรถบนไหล่ทาง ทับสิ่งของบนถนน

·     เมื่อสงสัยว่าอยู่ในสนามกับระเบิด ให้หยุดเดินทันที หากอยู่ในรถให้หยุดรถให้สนิท ไม่หมุนพวงมาลัย ไม่ลงจากรถ ตั้งสติ เตือนคนรอบ ๆ ประเมินสถานการณ์รอบ ๆ บริเวณนั้น แจ้งเหตุแล้วรอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ หากจำเป็นต้องออกจากบริเวณนั้นจริง ๆ ให้ย้อนรอยออกทางเดิมอย่างระมัดระวังที่สุด การติดอยู่ในสนามกับระเบิดไม่ว่าจะนานเพียงใดย่อมดีกว่าโดนกับระเบิด

 

 

 


ขบวนคาราวานรถ (Convoy)

·     การเดินทางเป็นขบวนคาราวานหลายคันเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรืออาชญากรรมสูง การมีพาหนะมากกว่า 1 คันอาจทำให้ผู้โจมตีเปลี่ยนใจ หรือสามารถช่วยเหลือกันได้ นอกเหนือจากแนวทางทั่วไปสำหรับความปลอดภัยในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทางในขบวนคาราวานควรพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

·     มีผู้นำขบวน และผู้นำในแต่ละพาหนะ ผู้นำขบวนเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ตรวจสอบสถานการณ์ มีวิทยุสื่อสาร ล่ามที่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นในรถผู้นำขบวน

·        ศึกษาเส้นทาง แบ่งการเดินทาง เป็นช่วง ๆ กำหนดจุดพักรถ เติมน้ำมัน ไว้ล่วงหน้า วางแผนเผื่อเวลาให้ถึงที่หมายก่อนค่ำพอสมควร

·        แจ้งแผนการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ที่ฐานและที่จุดหมายที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็น แจ้งผู้มีอำนาจในการเคลื่อนย้ายเพื่อป้องกันความสงสัย

·        ตรวจสอบสภาพรถ น้ำหนักและความสูงของรถ

·     ก่อนเดินทางสรุปแผนการเดินทาง เส้นทาง ความเร็ว การติดต่อสื่อสาร แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ลำดับของรถในขบวนให้คนขับรถทุกคนในขบวนทราบ

·     ขบวนรถประมาณ 6-8 คัน / ขบวน ให้คันหน้า-หลังอยู่ในสายตา ทิ้งระยะห่างคันละประมาณ  50 เมตร รักษาความเร็วของขบวนตามที่ตกลงกันไว้ อย่าแซงกัน

·        ไม่บรรทุกเจ้าหน้าที่ทางทหารหรืออาวุธในรถ

·        เวลาผ่านจุดตรวจควรอยู่ในความสงบเรียบร้อย จัดระยะห่างของรถในขบวนเพื่อให้สามารถผ่านไปได้พร้อมกันทั้งขบวน

·     การสื่อสารกันระหว่างพาหนะที่ดีที่สุดคือใช้วิทยุ โดยเฉพาะคันแรกและคันหลัง เตรียมการสื่อสารสำรองโดยใช้สัญญาณอื่น ๆ หากวิทยุใช้การไม่ได้ ระหว่างการสื่อสารอย่าระบุชื่อจุดหมายปลายทางและเส้นทาง ให้ใช้รหัสแทน

·     แจ้งสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามการเดินทาง และสภาพเส้นทาง เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนเส้นทาง หรือยกเลิกการเดินทางหากจำเป็น และแจ้งฐานเมื่อถึงจุดหมาย

·        ถ้าต้องการเลี้ยวกลับ ให้เริ่มต้นจากคันสุดท้ายก่อน ค่อย ๆ กลับรถจนกระทั่งปลอดภัยสำหรับทุกคัน

·     ผู้โดยสารควรรู้จักผู้นำในแต่ละพาหนะและผู้นำขบวน เชื่อฟัง ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ควรอยู่ในรถอย่างเป็นระเบียบ และแจ้งเหตุผิดปกติแก่ผู้นำขบวน

·     ครอบครัวเดียวกันควรเดินทางในรถคันเดียวกัน หากมีผู้โดยสารที่มีปัญหาทางสุขภาพ ควรมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ร่วมเดินทางในรถคันสุดท้ายของขบวน

 

 


รถขนส่งมวลชน 

·     ในพื้นที่ซึ่งเกิดอาชญากรรมบนรถขนส่งมวลชนบ่อย โดยเฉพาะในตอนกลางคืน ควรพิจารณาใช้รถแท็กซี่แทน ถึงแม้ว่าในบางพื้นที่รถแท็กซี่อาจเป็นอันตรายได้แต่ยังปลอดภัยกว่าการใช้รถขนส่งมวลชน

·        เตรียมตั๋วที่ถูกต้องหรือเหรียญให้พร้อมเมื่อจะถึงเครื่องจำหน่ายตั๋ว

·        ในช่วงเวลาที่สถานีมีคนน้อย ควรคอยรถไฟหรือรถโดยสารในที่ที่มีแสงไฟสว่าง

·        เมื่ออยู่ในสถานีหรือในรถ ควรนั่งใกล้คนอื่น ๆ และถือทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้ในสภาพที่ปลอดภัย ระวังนักล้วงกระเป๋า และขโมยฉกชิงวิ่งราว 

·        ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้รถโดยสารช่วงกลางคืน ควรนั่งใกล้คนขับ หลีกเลี่ยงการขึ้นรถที่คนน้อย

·     ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถไฟตอนกลางคืน ควรเลือกตู้กลาง ๆ ที่มีคนมาก พยายามนั่งใกล้หน้าต่าง เพระจะช่วยให้ออกจากรถได้เร็วขึ้นในกรณีฉุกเฉิน หรือเลือกตู้ที่ล็อคคนเข้าออกได้

·     เลิกใช้รถขนส่งมวลชนใด ๆ ที่รู้สึกไม่สบายใจ หรือถูกคุกคาม ให้ลงจากรถในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครติดตาม ถ้าถูกคุกคาม ให้ใช้อะไรก็ตามที่จำเป็นเพื่อเรียกร้องความสนใจ และขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ๆ