ความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีเมื่อถูกจับเป็นตัวประกัน

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รพ.จะนะ จ.สงขลา

เมื่อถูกจี้ (Hijack)

·        ในการเดินทางควรไปพร้อมกันหลายคน ใช้รถหลายคัน

·        ระวังอย่าใช้เส้นทางเดิม ๆ เป็นประจำ

·        ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงขณะเริ่มออกเดินทางและช่วงใกล้ถึงที่พัก

·        อย่าขัดขืน ให้ชูมือให้เห็น อย่าเคลื่อนไหวแบบกะทันหัน

·        อย่ากระตุ้น ก้าวร้าว ฝ่ายตรงข้าม

·        ทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็ว  ไม่อิดออด

·        อย่าเสียดายสิ่งของมีค่า รถ มากกว่าชีวิต

·        อย่าดับเครื่องรถ

·        พยายามจดจำลักษณะฝ่ายตรงข้ามให้ละเอียด ถูกต้อง รีบแจ้งเหตุอย่างรวดเร็ว

 

หากถูกจับตัว

ขณะถูกจับตัว

·        มากกว่าครึ่งหนึ่งถูกจับขณะอยู่ในยานพาหนะ

·        หากฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธ อย่าต่อสู้ขัดขืน ให้ตั้งสติ อยู่อย่างสงบ ยอมรับสถานการณ์

·        เชื่อฟังคำสั่ง อย่าโต้เถียง หรือพูดก่อนถูกถาม

·        อย่าเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน ให้ขออนุญาตก่อน

·        อย่าพกพาเอกสาร สิ่งของที่อาจกระตุ้นให้เกิดความสงสัย ความขัดแย้งกับฝ่ายตรงข้าม

·        เหลือคนไว้ในที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งข่าว

·        ในช่วง 45 นาทีแรก ฝ่ายตรงข้ามจะมีความเครียดสูง ให้ระวังเป็นพิเศษ

ขณะเดินทาง

·        พยายามสังเกตสถานที่ข้างทางโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ 

·        สุภาพ ไม่ก้าวร้าว ตั้งใจฟังให้ดี

·        อดทน พยายามพักผ่อนเมื่อมีโอกาส

·        หากจำเป็นให้ร้องขอการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาที่จำเป็น

ขณะถูกคุมตัว

·        เตรียมใจรับการถูกจับแยก การทำให้สับสนทิศทางหรือเวลา ให้พยายามหาวิธีให้ทราบเวลา

·        รักษาทัศนคติและกำลังใจที่ดีไว้

·        พยายามรักษาความสะอาด ออกกำลังกาย กินอาหารและ ดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาความแข็งแรงของร่างกายไว้

·        อย่าทำตัวเป็นจุดเด่น

·        พยายามศึกษาฝ่ายตรงข้าม โดยไม่ให้ถูกจับได้

·        ร้องขอสิ่งที่จำเป็น

·        พยายามให้ฝ่ายตรงข้ามแจ้งข่าวสถานภาพของตัวประกันแก่เจ้าหน้าที่

·        อย่าพยายามหลบหนีหากไม่มั่นใจว่าจะสำเร็จ

·        หากมีการใช้กำลังบุกช่วยตัวประกัน หมอบราบกับพื้นทันที หาที่กำบังที่เหมาะสม แสดงตนเมื่อเหตุการณ์สงบแล้ว

 

เทคนิคในการสื่อสาร

·        ให้ความร่วมมือ ไม่ทำตัวให้ดูอ่อนแอหรือก้าวร้าวจนเกินไป ระวังกิริยาท่าทางให้เหมาะสม เป็นกลาง

·        เชื่อในสัญชาติญาณของตัวเอง

·     หากคิดว่าเหมาะสม ให้สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกับฝ่ายตรงข้ามบางคน พูดคุยในเรื่องที่มีความสนใจตรงกัน เช่น เรื่องครอบครัว ลูกหลาน

·        พยายามคิดหาวิธีทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกทำร้าย ให้ฝ่ายตรงข้ามมีความเห็นอกเห็นใจ เมตตา

·        อย่าใช้วิธีอ้อนวอน ขอ ร้องไห้ ให้พยายามรักษาศักดิ์ศรีของตน พยายามให้ได้รับความนับถือและความเห็นอกเห็นใจ

·        ถ้าต้องเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง พยายามรับส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องแม่นยำ

·        เน้นบทบาทของตน และหน่วยงานว่ามีความเป็นกลาง ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมือง

·        ถ้าฝ่ายตรงข้ามปกปิดหน้าตา รูปพรรณ ชื่อ อย่าให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าคุณจำได้ หรือกำลังอาฆาตอยู่

·        อย่าให้คำสัญญาในสิ่งที่ไม่มั่นใจว่าทำได้

·        ทำให้รู้สึกว่ามีความเหมือนกัน มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกัน

·        ค้นหาว่าอีกฝ่ายมีความต้องการอะไร หรือมีความหวาดกลัวในสิ่งใด

 

ความมีสติและจิตใจที่เข้มแข็ง  ด้วยท่าทีที่สุภาพ  แต่สังเกตและดูแลสุขภาพตนเอง  จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายน้อยลง