สุขาภิบาล และ สุขอนามัย ในภาวะฉุกเฉิน

นพ .ฐิติพงษ์ ยิ่งยง สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

 

การขาดสุขาภิบาลและความสะอาดที่ดี หลังจากเกิดอุบัติภัยแล้ว เป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ต่อมาได้ เช่นการขาดสุขา และน้ำสำหรับการชำระล้างสิ่งปฏิกูล สามารถนำไปสู่การแพร่ของโรค เกิดโรคระบาดขึ้นได้   

·        ควรเก็บตุน ถุงพลาสติก เชือกรัด สารฆ่าเชื้อโรค และกระดาษชำระ   

·        สารฆ่าเชื้อที่ดี อาจเป็นน้ำยาฟอกผสมกับน้ำ อาจดีกว่าผงฟอกเพราะผงฟอกอาจทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวได้ 

·     หากสุขาไม่มีน้ำเพียงพอที่จะใช้ล้าง ก็ยังเป็นประโยชน์ โดยการใช้ถุงพลาสติกรองรับ หลังเสร็จกิจกรรมแล้ว ให้ใส่สารดับกลิ่น หรือสารฆ่าเชื้อ จากนั้นผูกปากถุงใส่สิ่งปฏิกูล นำไปทิ้งในถังที่มิดชิด  หากเป็นไปได้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจเป็นคนแจกถุงเหล่านี้ 

·        กระโถน ถังที่แข็งแรง และถุงพลาสติกก็ยังอาจใช้สำหรับรองรับสิ่งปฏิกูลได้

หลักในการรักษาความสะอาด ในระหว่างอบัติภัย 

·     พยายามมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการรักษาอนามัยส่วนบุคคล เช่น แปรงฟัน ล้างหน้า หวีผม และอาบน้ำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณจากโรคระบาด และลดความตึงเครียดลงได้ 

·        เอานิ้วมือออกจากปาก ระหว่างการปรุงอาหาร และสัมผัสอาหารด้วยมือโดยตรง  

·        ต้มน้ำดื่มให้เดือดอย่างน้อย 10 นาที หรือใช้คลอรีนเม็ดที่ยังไม่หมดอายุ ตามคู่มือการใช้ 

·        ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร ด้วยน้ำสะอาด (คลอรีน 2 1/2 ช้อนชาต่อน้ำสะอาด 1 แกลลอน)   

·        ซักเสื้อผ้าให้สะอาดและแห้ง โดยเฉพาะชุดชั้นใน และถุงเท้า   

·     หากในระหว่างนั้น คุณเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนให้พักและงดอาหารแข็ง ให้กินอาหารเหลว โดยเฉพาะน้ำน้อยๆแต่บ่อยๆ จนอาการดีขึ้น จึงค่อยลองกินอาหารอ่อน 

 

* อย่าลืมรักษาอนามัยส่วนบุคคลเสมอ *

 

สิ่งเหล่านี้ควรเก็บไว้ในห้องหลบภัย และสามารถรวบรวมใส่รถได้ง่าย 

·        แป้งข้าวโพด   

·        คีม กรรไกร ตะไบ   

·        ผ้าอนามัย

·        ยาป้องกันแมลง 

·        กระดาษชำระ 

·        ผ้าอ้อม 

·        ผ้าเช็ดตัว 

·        กระจกเงาเล็กๆ 

·        สบู่เหลว 

·        วาสลีนปิโตรเลียมเยล 

·        คลอรีนน้ำ สำหรับผสมน้ำเพื่อฆ่าเชื้อ

·        แอมโมเนีย 

การกำจัดสิ่งปฏกูล 

เนื่องจากว่าระยะหลัง หรือระว่างการเกิดอุบัติภัยนั้น สุขาอาจไม่สามารถใช้การได้ ทั้งที่เกิดจากความเสียหาย ไม่มีน้ำสำหรับล้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินอาหาร เราควรคำนึงถึงวิธีการจัดการ สิ่งปฏิกูล และรวบรวมสิ่งเหล่านั้นไว้ในที่มิดชิด กันกลิ่น ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลมาเก็บเพื่อไปทำลายและรอสุขาใช้การได้ตามปรกติ

สุขายามจำเป็น (ชั่วคราว)

ในยามฉุกเฉินคุณอาจไม่สามารถสร้างสุขาได้ทัน สำหรับขับถ่ายและปิดสิ่งปฏิกูล ดังนั้นหาถังพลาสติก กระโถน ขนาดประมาณ 5ลิตร สักใบเพื่อใช้ขับถ่ายลงไปและมีฝาปิดป้องกันกลิ่นและแมลงพาหะโรค ในสถานที่เหมาะสมไว้สำหรับครอบครัวของคุณและเพื่อนบ้าน สำหรับผู้พักอาศัยในอพาร์ตเม้นต์ หากระโถน หากไม่มีสามารถใช้กระดาษไม่ซับน้ำสำหรับรองรับสิ่งปฏิกูล จากนั้นถุงพลาสติกมัดให้แน่นหรือไม่หาถังแล้วรองด้วยถุงกระดาษและรองด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ชั้นบนสุดอีกครั้ง เพื่อรองรับสิ่งปฏิกูล ก่อนใส่ถุงมัดรวมกันไปทิ้งในสถานที่มิชิด 

การเก็บสิ่งปฏิกูล 

คุณควรมีถังขนาดประมาณ 10 แกลลอน สำหรับรองรับรวมสิ่งปฏิกูลไว้ก่อน ในขณะที่ยังไม่สามารถใช้สุขาได้ เพื่อ เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลมารับเพื่อไปกำจัดอีกที

ควบคุมกลิ่นและแมลง 

สารกำจัดแมลง และดับกลิ่น ควรมีไว้ใช้เมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแมลง ซึ่งอาจเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อโรคได้ 

สิ่งจำเป็นอื่นๆ 

สำรวจว่าของที่จำเป็นสำหรับอนามัยส่วนบุคคล นั้นเพียงพอ และหนังสือพิมพ์อาจจำเป็นสำหรับใช้รองกันความหนาวได้ รวมไปถึงสำหรับการขับถ่ายได้ถ้าจำเป็น

เด็กทารก 

หากคุณมีลูกเล็กๆ คุณควรมีผ้าอ้อมสำเร็จไว้ใช้ หากไม่มีอาจใช้วัสดุไม่ซับน้ำมาแทนแล้วรองด้วยวัสดุที่ซึมซับน้ำได้

 

National Terror Alert : แนวทางการจัดชุดปฐมพยาบาลรองรับอาวุธชีวภาพ และเหตุการณ์ทั่วไป

FIRST AID: Checklist

1

each

Basic First Aid Book, in plain language

 

2

each

Bandages (Ace) elastic, 4"

 

4

each

Bandages, gauze, 2" x 2"

 

2

each

Bandages, gauze, 3" x 3" and 4" x 4"

 

1

each

Bandages, gauze, 18" x 36"

 

2

each

Bandages for burns (Second Skin) 3" x 3-1/2"

 

3

each

Triangular Bandages

 

1

box

Band-Aids in assorted sizes, flexible and moisture resistant best

 

1

box

Bicarbonate of Soda

 

1

box

Butterfly sutures or Leukostrips

 

1

each

Cold/heat Pack, reusable

 

1

box

Cotton Swabs

 

1

box

Dental Floss

 

1

box

Epsom Salts

 

1

each

Eyedropper

 

2

rolls

First Aid Tape, 1/2" x 10 yards and 1" x 5 yards

 

4

pair

Gloves, lightweight rubber, (for medical and hygiene purposes)

 

1

tube

Insect Repellent

 

1

bottle

Isopropyl Alcohol

 

1

box

Moistened Towelettes

 

1

each

Nail Clipper

 

1

box

Razor Blades, single edge

 

1

box

Safety Pins, assorted sizes

 

1

each

SAM splint

 

1

each

Scalpel

 

1

each

Scissors, Surgical pointed

 

1

each

Snake bite kit

 

1

bottle

Soap, liquid, antibacterial

 

6

each

Tongue Depressors

 

2

each

Thermometers, disposal OR 1 digital, (no breakables with mercury)

 

1

each

Tweezers

 

1

tube

Analgesic Cream (Camphophenique, Paraderm Plus)

 

1

box

Antacid (Mylanta, Tums, Pepto-Bismal)

 

1

series

Antibiotic (Tetracycline for general infections)

 

1

box

Anti-Diarrheal (Imodium, Diasorb, Lomotil)

 

1

box

Anti-fungal (Desenex, Micatin, Tinactin, Lotrimin)

 

1

box

Antihistamine (Benadryl, Claratyne)

 

1

tube

Antiseptic Ointment (Neosporin, Dettol)

 

1

each

Anti-toxin (DMSO)

 

1

tube

Burns (Hydrocortisone, Derm-Aid)

 

1

box

Cold/Flu Tablets (Nyquil, Repetabs)

 

1

box

Constipation (Ex-Lax, Dulcolax, Durolax)

 

1

bottle

Cough Syrup (Robitussen, Dimetap)

 

1

box

Decongestant (Actifed, Sudafed, Repetabs)

 

1

bottle

Eye Drops (Visine)

 

1

tube

Hemorrhoid Relief (Preparation H, Anusol)

 

1

box

Ibuprofen (Advil, Nurofen, Paracetamol)

 

1

bottle

Itching, Insect/Rash (Caladril, Calamine)

 

1

tube

Itching (Dibucaine, Paraderm, Lanacane)

 

1

tube

Lip Balm (ChapStick, Blistex)

 

1

tube

Lubricant, Water Soluble (K-Y Jelly)

 

1

bottle

Nasal Decongestant (Sinex, Ornex)

 

1

box

Nausea, Motion Sickness (Kwells, Dramamine, Travacalm, Meclizine)

 

1

box

Non-Aspirin Pain Reliever (Tylenol)

 

1

box

Pain, Fever Reducer (Panadeine, Mobigesic)

 

1

box

Pain Reliever with Codeine (Panamax, Tylenol 3)

 

1

 

Prescription (A supply of any you are taking)

 

1

jar

Petroleum Jelly (Vaseline)

 

1

bottle

Poison Ivy/Oak

 

1

packet

Poison Absorber (Activated Charcoal)

 

1

bottle

Radiation Protection (Potassium Iodide-[KI] or Potassium Iodate-[KIO3] either is fine)

 

1

can

Sunburn Relief (Solarcaine, Paxyl)

 

1

bottle

Sunscreen (SPF 15 at least)

 

1

bottle

Vomit Inducer (Ipecac, Activated charcoal)

 

1

tube

Yeast Infection Treatment (Gyne-Lotrimin, Monistat)