ความปลอดภัยพื้นฐาน ในที่พักอาศัย

                                                                                       นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย หน่วยระบาดวิทยา ม. สงขลานครินทร์

ที่บ้าน

·        มีรั้ว ประตูรั้ว ที่แข็งแรง มีทางออกฉุกเฉินด้านหลัง ไม่ติดชื่อที่บ้านพัก

·        ดูแลบริเวณนอกตัวอาคารไม่ให้มีวัสดุ สิ่งของที่อาจใช้ในการซ่อน พรางตัวได้ มีไฟส่องสว่าง ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อให้สามารถมองเห็นทั่วทั้งบริเวณของบ้านได้โดยสะดวก

·        ใส่กุญแจ ป้องกัน ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ ที่อยู่นอกอาคาร

·        ที่ประตูติดกลอนอย่างน้อย 2 ชนิด

·        เปลี่ยนลูกกุญแจเมื่อย้ายเข้าบ้านใหม่หรือเมื่อกุญแจหาย

·        ติดเหล็กดัดที่หน้าต่างทุกบาน มีทางออกฉุกเฉินที่เหล็กดัดหน้าต่างในห้องนอน

·        ติดสัญญาณฉุกเฉิน เลี้ยงสุนัข ไฟส่องสว่าง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการตรวจสอบประวัติ และผ่านการฝึกฝนมาแล้ว

·        มีห้องนิรภัยที่สามารถใช้เป็นที่หลบภัยเมื่อมีอันตราย มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่อื่น

ที่โรงแรม

·        เลือกพักโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีการรักษาความปลอดภัยดีกว่า หลีกเลี่ยงโรงแรมที่เกิดอาชญากรรมบ่อย ระมัดระวังระวังถ้าเห็นคนเดินเตร็ดเตร่อยู่หน้าโรงแรมหรือใน lobby

·        เลือกพักชั้น 2 ถึงชั้น 7 เพื่อให้ยากต่อการถูกบุกรุก แต่อยู่ในระยะที่รถดับเพลิงสามารถฉีดน้ำถึง

·        เลือกห้องพักใกล้ ๆ ลิฟต์ ระวังการถูกติดตามไปที่ห้อง

·        อย่าให้ผู้อื่นเห็นหมายเลขห้องที่กุญแจ หรือได้ยินหมายเลขห้องจากเจ้าหน้าที่โรงแรม หากไม่แน่ใจให้เปลี่ยนห้อง

·        มองหาบันไดหนีไฟ เส้นทางออกในกรณีมีอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน

·        รู้หมายเลขห้องของเพื่อนร่วมงานที่พักที่เดียวกัน แจ้งที่ตั้งโรงแรมและหมายเลขห้องให้กับหน่วยงาน เพื่อนทราบ เช็คให้แน่ใจว่าในห้องมีโทรศัพท์ใช้การได้

·        เมื่อจะเข้าห้องพักหากพบว่าประตูไม่ได้ล็อค อย่าเข้าไปในห้อง ให้เรียกเจ้าหน้าที่โรงแรม

·        เมื่อเข้าไปในห้องให้ตรวจสอบภายในห้องพักก่อน รวมถึงในตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำ และใต้เตียง

·        ปิดประตูให้ปลอดภัย ล็อคประตูห้องตลอดเวลา โดยใช้ทั้งล็อคและโซ่ความปลอดภัย ล็อคหน้าต่าง ปิดม่าน

·        ในเวลากลางคืน เก็บของมีค่า เอกสารสำคัญ ไฟฉายไว้ใกล้ตัวที่เตียง ให้สามารถหยิบได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 

·        เมื่อมีคนเคาะประตู ให้ใช้ช่องมองที่ประตู อย่าเปิดประตูจนกว่าจะมั่นใจว่าควรเปิดประตู ไม่เปิดประตูให้ใคร (รวมถึงพนักงานโรงแรม) นอกจากรู้จักเป็นอย่างดี หากไม่แน่ใจให้โทรเรียกเจ้าหน้าที่โรงแรมที่เคาน์เตอร์

·        ใช้ตู้นิรภัยของโรงแรมเก็บเงิน เช็คเดินทาง และของมีค่าอื่น ๆ อย่าซ่อนหรือวางของมีค่าหรือเอกสารสำคัญทิ้งไว้ในห้อง

·        อย่าแขวนป้ายให้เจ้าหน้าที่โรงแรมทำความสะอาดห้องที่หน้าประตู เพราะเป็นการแสดงว่าไม่มีคนอยู่ในห้องพัก

·        ถอดป้ายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อออกจากห้องประชุม

ที่ทำงาน

·        จัดให้มี ไฟฉุกเฉิน  สัญญาณฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล บันไดหนีไฟ และฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบวิธีใช้

·        จัดให้มีส่วนต้อนรับด้านหน้าที่สามารถปิดกั้นบริเวณได้ จัดบริเวณให้สามารถมองเห็นได้รอบ สามารถมองเห็นได้ง่ายเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมวางทิ้งไว้ หรือคนแปลกหน้า

·        ระมัดระวังผู้มาติดต่อ ในกรณีที่มาติดต่อหลังเวลาทำการ หรือมาในช่วงวันหยุดทำการ

·        มีการควบคุม ติดตาม ผู้มาติดต่อ หรือ พนักงานทำความสะอาด ช่าง ระหว่างการมาปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณหน่วยงาน

·        ไม่อยู่ทำงานคนเดียวหลังเวลาทำการ หรือในช่วงวันหยุด ควรมีคนอื่นอยู่เป็นเพื่อน

·        ล็อคประตูเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง สลับเวลาพักเพื่อให้มีคนอยู่ตลอดเวลา

·        อย่าวางกุญแจทิ้งไว้ และไม่ติดชื่อ ที่อยู่ ไว้ที่พวงกุญแจ

·        ข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บเป็นความลับไม่วางทิ้งไว้บนโต๊ะ และไม่เปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ แก่บุคคลภายนอก

·        เมื่อมีโทรศัพท์มาขู่ ให้ตั้งสติ ฟังอย่างตั้งใจ มี checklist การจัดการโทรศัพท์ขู่ที่โทรศัพท์ทุกเครื่อง

·        มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัย (Security survey) เป็นระยะ ๆ