การเตรียมกักตุนสิ่งของสำหรับระยะเวลา 72 ชั่วโมง

นพ .ฐิติพงษ์ ยิ่งยง สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

 

·        น้ำสะอาด 1-2  แกลลอนต่อคน ต่อวัน สำหรับดื่มและทำความสะอาด

·        เครื่องมือสำหรับกรองน้ำให้สะอาด   

·        อาหารสำหรับอย่างน้อย 72  ชั่วโมง

·        เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ถุงนอน และ เครื่องกันหนาว   

·        เต็นท์ที่พัก อุปกรณ์กันน้ำและลม เช่น ผ้าใบ   

·        อุปกรณ์ไฟสำรอง ไฟฉาย เทียน

·        เตาและเชื้อเพลิง

·        เสื้อฝน

·        เครื่องมือ

·        มีดพก

·        พลั่ว เสียม จอบ ขวาน

·        อุปกรณ์เย็บผ้า

·        เชือกไนลอนยาว 50 ฟุต

·        อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ อุปกรณ์ทำแผล

·        Bottle of potassium iodide tablets

·        อุปกรณ์สื่อสาร

·        วิทยุสำหรับรับฟังข่าวสาร

·        นกหวีดและสายคล้องคอ

·        อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดส่วนบุคคล เช่น มีดโกน สบู่ แปรงสีฟัน และรองรับสิ่งขับถ่ายส่วนบุคคล เช่น กระโถน กระดาษทิชชู่

·        เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่

·        เงินสำรอง

·        หนังสือ ของขบเคี้ยว หรือของเล่น สำหรับลดความตึงเครียด

·        กระดาษ

·        สำเนาใบเกิด หมายเลขเครดิตการ์ด หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น

·        สิ่งเพิ่มเติม

o       อาหารสำรองเพิ่ม

o       อุปกรณ์ทำอาหารในค่าย

o       เครื่องกันแดด

o       น้ำยาป้องกันแมลงทั้งส่วนตัว และสำหรับกำจัดแมลงในสิ่งปฏิกูล ยาที่จำเป็นเพิ่มเติมสำหรับคนอื่นๆ

o       ภาชนะที่ยืดหยุ่นและคงทน สำหรับใส่สิ่งของ