เลือกชุดข้อมูล: เหตุการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบ
สาเหตุของเหตุการณ์ฯ
     ความไม่สงบ
     อยู่ระหว่างตรวจสอบ
     อื่นๆ (ส่วนตัว อุบัติเหตุ ไม่ระบุ)
 
ประเภทเหตุการณ์ฯ
    ระเบิด ยิง
    วางเพลิง อื่นๆ
 
ช่วงเวลา
    ตั้งแต่วันที่
    ถึงวันที่
   
ที่เกิดเหตุ / ภูมิลำเนา
     สงขลา ปัตตานี
     ยะลา นราธิวาส
     นอกพื้นที่ 4 จังหวัด
 
   

© DSCC Pattani, Developed by DSCC Pattani
Building 51B, 3rd Floor, Room 310, Faculty of Science and Technology. Prince of Songkla University. Pattani Campus. Muang, Pattani, Thailand. 94000.