1. เหตุการณ์ 2. ผู้บาดเจ็บ 3. การบาดเจ็บ 4. การรักษาพยาบาล