ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ผู้จัดการแผนงานภาควิชาการสารเสพติด


หากงานวิชาการเข้มแข็ง สามารถนำไปขับเคลื่อนงานในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตเราจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสารเสพติดในประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น


กิจกรรม

โพสเมื่อ : 2015-10-03  โดย : admin

การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่


Copyright right 2016 : IT office @ Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, PSU